Miljö & Kvalité

Lagstiftning

I Bevara ́s produkter ingår enbart verksamma ämnen som finns i EU ́s granskningsprogram enligt biocidförordningen. Leverantörerna är med i den s.k. artikel 95-listan, tillgängliga på den Europeiska kemikaliemyndigheten, ECHAS webbplats. Bevara har dessutom ett system för kontinuerlig bevakning av förändringar i kemikalielagstiftningen. Uppdaterade säkerhetsdatablad med skyddsinformation finns tillgängliga för samtliga produkter på www.bevaraprodukter.se.

Verksamma ämnen

I Bevara ́s produkter ingår Bensalkonklorid som verksamt ämne kompletterat med Fenylfenol som förstärker den svamp- och bakteriehämmande effekten avsevärt. De två ämnena tillsammans möjliggör att lägre koncentrationer behövs, vilket är positivt ur miljösynpunkt.

Bensalkonklorid är en form av desinfektionsmedel som används inom många områden bl.a. hygieniska och kosmetiska produkter. Bensalkonklorid används även som konserveringsmedel för att förebygga angrepp av alger, svamp och mögel etc. i produkter som tapetklister, färg, fog mm.

Fenylfenol används bl.a. vid behandling av citrusfrukter efter att de skördats för att förebygga svamp- och mögelangrepp vid lagring och transport. Fenylfenol används även som ytdesinfektion.

Båda de verksamma ämnena i Bevara ́s produkter bryts ner naturligt med hjälp av solens UV-strålar och klassas som biologiskt lätt nedbrytbara enligt gällande kriterier.

Hur fungerar de verksamma ämnena?

De verksamma ämnena i Bevara ́s produkter ändrar laddningen i cellväggen hos t.ex. en alg- eller svartmögelspor, detta medför att cellen blockeras från att ta upp nödvändiga näringsämnen, vilket i sin tur orsakar att cellen ”svälter” ihjäl.

Bevara Takvård innehåller dessutom tensider (tvättmedel) som förstärker det rengörande effekten med att lösa upp sot, fett och beläggningar.

Testade produkter

Bevara har låtit Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) utföra tester i såväl förebyggande syfte som i avdödande (desinficerande) syfte. Fullständiga rapporter finner ni på www.bevaraprodukter.se

Förebyggande behandling ger vinster

Bevara vänder på begreppen och förespråkar i första hand förebyggande behandling mot påväxt och beläggningar. Vid förebyggande behandlingar krävs mindre mängd av ingående och verksamma ämnen, vilket gynnar både miljöpåverkan och kostnadskrävande rengöringsarbeten. Vid redan angripna ytor med påväxt verkar Bevara ́s produkter avdödande och rengörande.

Standarder

Verksamma ämnen som ingår i Bevara ́s produkter är tillverkade enligt ISO 9001 och 14001. All hantering och beredning av Bevara ́s produkter bygger på väl dokumenterade rutiner för miljöledning och egenkontroll.